Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

IX Żarowskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji

Drukuj
Utworzono: piątek, 28, czerwiec 2024

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Żarowska Izba Historyczna zapraszają właścicieli pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, unikalnych, specjalnych, sportowych, tuningowych i militarnych do udziału oraz zaprezentowania swojej perełki motoryzacyjnej podczas IX Żarowskiego Spotkania Miłośników Motoryzacji, które odbędzie się 28 lipca 2024 r., w godz. 14:00-18:00 na Targowisku Miejskim w Żarowie.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (prosimy podać imię i nazwisko, miejscowość oraz podstawowe informacje dotyczące pojazdu).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 lipca 2024 r. (godz. 15:30) – UWAGA !!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!. Impreza ma charakter zamknięty, dlatego udział w niej mogą wziąć wyłącznie pojazdy zgłoszone w wyznaczonym terminie i potwierdzeniu uczestnictwa otrzymanym z naszej strony.

 

 

Regulamin IX Żarowskiego Spotkania Miłośników Motoryzacji

1. Wjazd na teren imprezy oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

2. Organizatorem imprezy jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz działająca w jego strukturach Żarowska Izba Historyczna. Termin i miejsce Spotkania:

28 lipca 2024 r, godz. 14:00-18:00. Targowisko Miejskie i przyległy parking w Żarowie przy ul. Dworcowej. Impreza ma charakter zamknięty co oznacza, że na jej teren mogą wjeżdżać tylko pojazdy uczestniczące w wydarzeniu. Udział i prezentacja pojazdu w IX Żarowskim Spotkaniu Miłośników Motoryzacji są dobrowolne po wcześniejszym zgłoszeniu udziału do Organizatora (zgłoszenia mailowe na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) i otrzymaniu potwierdzenia. Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od uczestników oraz nie ponosi zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w imprezie.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie imprezy. Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.

6. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na imprezie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania imprezy. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

7. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora lub służby porządkowe.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

9. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania imprezy.

10. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp.

11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z pojazdów.

12. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników imprezy.

13. Organizator imprezy może odmówić wstępu na jej teren oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

14. Organizatorzy imprezy nie ponoszą o

dpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.

15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

16. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

17. Na terenie imprezy oraz przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora imprezy.

19. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie imprezy mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.

20. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

21. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada osoba, która je wyrządziła.

© 2022 Żarowska Izba Historyczna

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.