Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Cmentarz wojenny w Żarowie - na granicy fikcji i rzeczywistości

Drukuj
Utworzono: piątek, 08, maj 2020

Pierwszych zbiorczych obliczeń pochowanych na obszarze Polski żołnierzy Armii Czerwonej, dokonano po zakończeniu ekshumacji, które przeprowadzono w latach 1948-1954. W tym okresie ekshumowano około 400 000 żołnierzy sowieckich. Wynik ten uległ zwiększeniu po przeprowadzeniu kolejnych ekshumacji w latach 1957-1958. Kolejne obliczenia miały miejsce w latach 60-tych. Wynikało z nich, że na terytorium Polski zostało pochowanych w latach 1944-1945 około 500 000 żołnierzy, poległych w walkach i zmarłych z odniesionych ran. Pochówki żołnierzy Armii Czerwonej odnotowano w 477 miejscach, z których 175 to cmentarze (w tym 55 wspólne z żołnierzami Wojska Polskiego), 71 – kwatery usytuowane na cmentarzach komunalnych lub wyznaniowych (w tym 26 wspólnych z żołnierzami innych armii) i 210 – mogiły zbiorowe i pojedyncze. W końcu lat 80-tych i na początku 90-tych, ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa podjęło działania, mające na celu uściślenie posiadanych danych ewidencyjnych. Wedle zebranych informacji, liczba miejsc pochowania żołnierzy sowieckich, poległych w walkach i jeńców, którzy zginęli w różnych okolicznościach zwiększyła się w porównaniu do ustaleń z lat 1974-1975 (612 miejsc pochowania), do około 700. Odnosiło się to do grobów zbiorowych lub pojedynczych, pominiętych w poprzednich spisach ewidencyjnych, bądź niedokładnie rozpoznanych.

Według źródeł rosyjskich, na terytorium Polski poległo w latach 1944-1945, około 600 000 żołnierzy. Łącznie z ofiarami obozów jenieckich, spoczywa tu 1 362 463 żołnierzy Armii Czerwonej (104 775 znanych i 1 257 688 nieznanych z imienia i nazwiska). Na terenie województwa dolnośląskiego cmentarze wojenne, cmentarze z wydzielonymi kwaterami wojennymi oraz pojedyncze lub zbiorowe mogiły żołnierzy Armii Czerwonej znajdują się w: Bolesławcu (3474), Chocianowie (766), Górze (1270), Jaworze (512), Jeleniej Górze (64), Kątach Wrocławskich (211), Kudowie Zdrój (1), Legnicy (1450), Lubawce (14), Lubaniu (175), Lubiniu (241), Nowogrodźcu (222), Oleśnicy (780), Oławie (5546), Radziechowie (1), Sycowie (836), Środzie Śląskiej (1583), Świeradowie Zdrój (1), Świętoszowie (5), Świdnicy (260), Wałbrzychu (534), Wiązowie (500), Wołowie (925), Wrocławiu (7986), Ząbkowicach Śląskich (91), Zgorzelcu (12000).

Cmentarz wojenny, który znajduje się przy ul. Armii Krajowej w Żarowie, został założony w czerwcu 1945 roku obok ówczesnych Zjednoczonych Fabryk Chemicznych „Silesia” (park fabryczny i teren przynależny do fabryki o wymiarze 3600 m²). W chwili obecnej obszar tego cmentarza sąsiaduje od południa z remizą OSP Żarów i budynkami mieszkalnymi (dawna administracja "Silesii") od północy. Na wojennej nekropolii, spoczywają polegli i zmarli w 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej, którzy zostali pochowani w 5 mogiłach: nr 1 – pojedyncza (1 nazwisko), nr 2 – zbiorowa (18 nazwisk), nr 3 – pojedyncza (1 nazwisko), nr 4 – zbiorowa (2 nieznani z nazwiska czołgiści), nr 5 – pojedyncza (1 nazwisko). Tak przedstawia się aktualny stan wyglądu cmentarza.

Wnikliwa analiza dokumentacji tego cmentarza oraz pochowanych na niej żołnierzy Armii Czerwonej, przynosi szereg poważnych niejasności i związanych z tym zapytań:

 

1. Ogólna liczba pochowanych żołnierzy na cmentarzu

a) według stanu aktualnego (wykaz osobowy podany na tablicach) na cmentarzu spoczywa 22 żołnierzy Armii Czerwonej

 

 

b) według aktualnej dokumentacji rosyjskiej na cmentarzu spoczywa 30 żołnierzy Armii Czerwonej

c) według polskiej dokumentacji z lat 1949-1988 na cmentarzu spoczywa 32 żołnierzy Armii Czerwonej

d) według danych z dzienników bojowych oraz akt osobowych, na przełomie lutego i marca 1945 roku na linii frontu w pobliżu Żarowa poległo i zostało pochowanych 178 żołnierzy Armii Czerwonej (do tej liczby należy doliczyć poległych w kwietniu i na początku maja – w opracowaniu).

 

2. Nazwisko Pastuszenko M.D. (Пастушенко М.Д) na tablicy zbiorowej mogiły nr 2

a) umieszczone na tablicy w 1986/87 roku (inny kształt liter w stosunku do pozostałych napisów)

b) datę umieszczenia napisu potwierdza adnotacja z polskiej dokumentacji, która informuje o utożsamieniu żołnierza zgodnie z pismem MBSPiK z dn. 20.XII.86, 9K-8/165/221-4/86. Co było podstawą do wystawienia tego dokumentu oraz dołączenia do ewidencji pochowanych na cmentarzu wojennym w Żarowie ?.

c) Szeregowy Pastuszenko M.D. (Пастушенко М.Д.) służył w 72. dywizji strzeleckiej, poległ 7 maja 1945 roku (dokładne miejsce nieznane). W tym czasie dywizja uczestniczyła w walkach w okolicach Sobótki. Jako jedyny żołnierz tej dywizji, ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny w Żarowie ? (inni spoczywają m.in na cmentarzu w Kątach Wrocławskich – 211).

 

3. Nazwisko Saiczenko (Саиченко Т.И.) i Nazarow (Назаров Н.Ф.)

a) żołnierze 304. dywizji strzeleckiej (Nazarow z 812. pułku strzeleckiego). Obaj polegli 16 czerwca 1945 roku (dokładne miejsce nieznane). Według dokumentacji rosyjskiej Nazarow zginął w wyniku eksplozji miny. Dziennik bojowy 304. dywizji strzeleckiej informuje o dyslokacji (rozpoczęta 10 i zakończona 24 czerwca 1945 roku) jednostki z terenu Czechosłowacji w rejon Witaszyc (ob. pow. Jarocin, woj. wielkopolskie). Trasa przemarszu, wiodła m.in. na odcinku Kamienna Góra - Wrocław. Oficerowie zginęli w wyniku eksplozji miny w pobliżu Żarowa ?. Nazarow figuruje także jako pochowany we Wałbrzychu.

 

Dokument informujący o śmierci porucznika Nazarowa
(na tablicy cmentarza wojennego w Żarowie wymieniony jako kapitan)

 

Fragment dziennika bojowego 304. dywizji strzeleckiej informuje
o dyslokacji jednostki w dniach 10-24 czerwca 1945 roku

 

4. Nazwisko Осовский И.З. (Osowskij I.Z.)

a) poległ 02.02.1945 r. jeszcze przed rozpoczęciem Operacji Dolnośląskiej, gdy linia frontu znajdowała się przed Odrą (pochowany w Żarowie !?).

 

5. Ekshumowani z Bukowa w 1945 r.

a) według dokumentacji rosyjskiej w dniach 18.02. – 31.03.1945, poległo w walce 45 żołnierzy Armii Czerwonej (463. i 527. pułk strzelecki – 118. dywizja strzelecka).

- pochowani przy kościele – 10 żołnierzy w mogiłach pojedynczych / zbiorowych ?. Ekshumowany 1 na cmentarz wojenny w Żarowie,
- pochowani w okolicach Bukowa – 7 żołnierzy. Ekshumowanych 2 na cmentarz wojenny w Żarowie,
- pochowani na cmentarzu wiejskim – 29 w mogiłach pojedynczych / zbiorowych ?. Ekshumowanych 6 na cmentarz wojenny w Żarowie.

Według zachowanej dokumentacji pozostali polegli żołnierze ze 118. dywizji strzeleckiej, nadal spoczywają w Bukowie lub jego okolicy. Dlaczego nie zostali przeniesieni na cmentarz wojenny w Żarowie ? (znane były ich personalia i dokładna lokalizacja pierwotnego pochówku).

b) spośród ekshumowanych, nazwiska 5 widnieją również na cmentarzu wojennym w Oławie oraz 3 nazwiska na cmentarzu wojennym w Świdnicy.

 

6. Ekshumowani z Krukowa 1948 r.

a) według dokumentacji rosyjskiej w dniach 20.02 – 2.03.1945 r., poległo w walce 35 żołnierzy Armii Czerwonej (398. pułk strzelecki – 118 dywizja strzelecka). Wszyscy zostali pochowani w okolicy Krukowa

b) według zachowanej dokumentacji 7 zostało ekshumowanych i przeniesionych w 1948 roku na cmentarz wojenny w Żarowie

 

Dokument informujący o ekshumacji i przeniesieniu na cmentarz wojenny w Żarowie 7 żołnierzy Armii Czerwonej (ekshumowani z okolic Krukowa)

 

c) przy jednym z ekshumowanych odnaleziono paszport z nazwiskiem Rybałka Dmitrij Awramowicz (Рыбалка Дмитрий Аврамович). Żołnierz ten został pochowany na cmentarzu wojennym w Żarowie w zbiorowej mogile bez upamiętnienia.

d) pozostałych 6 ekshumowanych żołnierzy, pochowano również bez upamiętnieniach w zbiorowej mogile, chociaż znane były dokładnie ich personalia.

e) według zachowanej dokumentacji pozostali polegli żołnierze ze 118. dywizji strzeleckiej, nadal spoczywają w okolicy Krukowa. Dlaczego nie dokonano ekshumacji i przeniesienia tych żołnierzy na cmentarz wojenny w Żarowie ? (znane były ich personalia i dokładna lokalizacja pierwotnego pochówku).

 

7. Polegli i pochowani w okolicy Łażan

a) według dokumentacji rosyjskiej w dniach 14.02. – 9.03.1945 r., poległo w walce 7 żołnierzy Armii Czerwonej (398., 463. 527. pułk strzelecki – 118 dywizja strzelecka oraz 971. pułk strzelecki – 273 dywizja strzelecka). Wszyscy zostali pochowani w okolicy Łażan. Dlaczego nie dokonano ekshumacji i przeniesienia tych żołnierzy na cmentarz wojenny w Żarowie ?.

 

8. Polegli i pochowani w okolicy Pyszczyna

a) według dokumentacji rosyjskiej w dniach 21-27.02.1945 r., poległo w walce 12 żołnierzy Armii Czerwonej (398. i 463. pułk strzelecki oraz 25. oddzielny batalion miotaczy ognia). Wszyscy zostali pochowani w obrębie Pyszczyna lub w jego okolicy. Dlaczego nie dokonano ekshumacji i przeniesienia tych żołnierzy na cmentarz wojenny w Żarowie ?.

 

9. Polegli i pochowani w okolicy Imbramowic

a) Korkin Jegor Jegoriewicz (527. pułk strzelecki - 118. dywizja strzelecka), poległ 24.02.1945 r., Imbramowice, wschodni kraniec. Brak ekshumacji i przeniesienia na cmentarz wojenny w Żarowie.

 

10. Dzienniki bojowe dywizji – liczba zabitych żołnierzy

a) według dziennika bojowego 273. dywizji strzeleckiej w dniach 13-20.02.1945 r. poległo 53 żołnierzy tej dywizji. Brak informacji o miejscu ich spoczynku i ekshumacji na cmentarz wojenny w Żarowie (znane personalia 2 żołnierzy).

b) według dziennika bojowego 118. dywizji strzeleckiej w dniach 20-28.02.1945 r. poległo 101 żołnierzy tej dywizji (znane personalia 74 żołnierzy).

 

11. Księga Pamięci Ukrainy (Книга Памяти Украины) – 4 nazwiska z przypisanym miejscem pochówku w Żarowie ?. Nie potwierdzają tego żadne inne źródła oraz dokumentacja cmentarza.

 

a) Михаил Иосифович Георгица, Дата рождения 1.01.1925 r., с. Богатое, молдаванин. Призван в 1944, сержант, ком. Отд. в/ч пп 64122. Умер от ран 30.5.1945 г., похоронен г. Жарув, Валбжихское воев., Польша

Michaił Iosifowicz Gieorgica, data urodzenia 01.01.1925 r., wieś Bogatoje, Mołdawianin. Powołany w 1944 r., sierżant, komendant oddziału (ros. ком. Отд. - skrót od Командир отделения) jednostki wojskowej (ros. в/ч – skrót od войсковая часть) o numerze poczty polowej (ros. пп – полевая почта) 64122. Zmarł od ran 30.5.1945 r., pochowany miasto Żarów, województwo wałbrzyskie, Polska. Numer poczty polowej 64122, przypisany był 1031. pułkowi strzeleckiemu z 280. dywizji strzeleckiej (ros. 1031-й стрелковый полк 280-й стрелковой дивизии). Dywizja wchodziła w skład radzieckiej 13 Armii, która brała udział w Operacji Berlińskiej oraz Praskiej.

 

b) Савва Григорьевич Топал, Дата рождения 01.01.1913, с. Камышовка, молдаванин. Призван в 1944, рядовой, стрелок 72 омсбр. Погиб 24.3.1945 г., похоронен г. Жарув, Валбжихское воев., Польша.

Sawwa Grigoriewicz Topał, data urodzenia 01.01.1913, wieś Kamyszowka, Mołdawianin. Powołany w 1944 r., szeregowiec, strzelec 72 dywizji strzeleckiej (podany skrót омсбр oznacza отдельная мотострелковая бригад, czyli oddzielna motocyklowa brygada; wykaz jednostek radzieckich nie uwzględnia tej jednostki, chodzi tutaj o 72 сд – 72. dywizję strzelecką, która wchodziła w skład radzieckiej 21. Armii (21-я армия). Poległ 24.3.1945 r., pochowany miasto Żarów, województwo wałbrzyskie, Polska.

 

c) Стигарь Иван Артемович, Дата рождения 1924, с. Богданово-Первое, украинец. Призван в 1944, мл. сержант, ком. отд. 788 сп. Погиб 27.1.1945 г., похоронен г. Жарув, Валбжихское воев., Польша.

Stigar Iwan Artemowicz, data urodzenia 1924, wieś Bogdanowo-Pierwoje, Ukrainiec. Powołany w 1944, młodszy sierżant, komendant oddziału 788. pułku strzeleckiego. Poległ 27.1.1945 r., pochowany miasto Żarów, województwo wałbrzyskie, Polska. 788. pułk piechoty wchodził w skład 214. dywizji strzeleckiej, która w ramach radzieckiej 52. Armii.

 

d) Коритнянский Николай Иванович, Дата рождения 1914, с. Песчаная, украинец. Призван в 1941, ст. лейтенант, нач. связи оадн 20 абр. Погиб 3.3.1945 г., похоронен г. Жарув, Валбжихское воев., Польша.

Koritnjanskij Nikołaj Iwanowicz, data urodzenia 1914, wieś Piescianaja, Ukrainiec. Powołany w 1941 r., starszy porucznik, szef łączności (ros. нач. Связи – skrót od начальник связи) oddzielnego artyleryjskiego dywizjonu (ros. оадн – skrót od отдельный артиллерийский дивизиoн) z 20. brygady artyleryjskiej (ros. абр – skrót od артиллерийская бригада). Poległ 3.3.1945 r., pochowany miasto Żarów, województwo wałbrzyskie, Polska. Wspomnaina 20 brygady artyleryjskiej nie figuruje w wykazie jednostek Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej.

 

CMENTARZ WOJENNY ARMII CZERWONEJ W ŻAROWIE

 

 

Mogiła Nr 1.
Саиченко Т.И. (kapitan Armii Czerwonej Saiczenko T.I.)

Według dokumentacji przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, kapitan Saiczenko, ur. __.__.1922 r, we wsi Wostrowicy (obwód smoleński), w Armii Czerwonej od lipca 1941 r., poległ 16.06.1945 r., ostatni przydział: 304. dywizja strzelecka, odznaczony: Orderem Czerwonej Gwiazdy (17.02.1944 r.), Orderem Wojny Ojczyźnianej II klasy (3.04.1945 r.), Orderem Wojny Ojczyźnianej I klasy (20.04.1945 r.), Orderem Czerwonego Sztandaru (28.05.1945 r.).

 

 

Mogiła Nr 2.
17 poległych żołnierzy Armii Czerwonej

Каюков Т.А. (Kajukow T.A.), 1905, 22.02.1945
Андронов В.Я. (Andronow W.J.), 1915, 22.02.1945
Трудненко Г.С. (Trudnienko G.S.), 1905, 20.02.1945
Козленков А.В. (Kozlienkow A.W.) 1926, 22.02.1945
Затык М.В. (Zatyk M.W.), 1918, 08.03.1945
Аскалепов Д.П. (Askaliepow D.P.), 1926, 20.03.1945
Курманов П.А. (Kurmanow P.A.), 1905, 19.03.1945
Кадученко А.Е. (Kaduczenko A.E.), 1912, 25.03.1945
Заклевский В.К. (Zakliewskij W.K.), 1909, 25.03.1945
Акимов П.А. (Akimow P.A.), 1926, 28.03.1945
Белик А.М. (Bielik A.M.), 1908, 30.03.1945
Осовский И.З. (Osowskij I.Z.), 1919, 02.02.1945
Бондаренко Д.М. (Bondarienko D.M.), 1924, 05.02.1945
Бузевский А.А. (Buziewskij A.A.), 1913, 20.02.1945
Кабалин И.И. (Kabalin I.I.), 1922, 13.04.1945
Карний П.В. (Karnij P.W.), 1913, 16.04.1945
Пастушенко М.Д. (Pastuszenko M.D.), 1898, 07.05.1945

 

Według dokumentacji przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej:

1. Каюков Т.А. (Kajukow T.A.), ur. __.__.1905 r. we wsi Bachtjarowo (obwód stalingradzki), w Armii Czerwonej od 12.02.1943 r., poległ 22.02.1945 r. 1 km na zachód od Bukowa (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka

2. Андронов В.Я. (Andronow W.J.), ur. __.__.1915 r. we wsi Ichalki (Mordwińska ASSR), w Armii Czerwonej od 11.04.1944 r., poległ 22.02.1945 r. 1 km na zachód od Bukowa (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie

3. Трудненко Г.С. (Trudnienko G.S.), ur. __.__.1905 r. we wsi Kolodezi (obwód rostowski), w Armii Czerwonej od __.07.1943 r., poległ 20.02.1945 r. północno-wschodnie obrzeże Mietkowa, ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie

4. Козленков А.В. (Kozlienkow A.W.), ur. __.__. 1926 r. we wsi Stolbowo (obwód orłowski), w Armii Czerwonej od 03.08.1943 r., poległ 22.02.1945 r. koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku przy ogrodzeniu kościoła, zbiorowa lub pojedyncza mogiła ? (ekskumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny w Żarowie) ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie

5. Затык М.В. (Zatyk M.W.), ur. __.__1918 r. we wsi Filitel (Mołdawska SSR), w Armii Czerwonej od (?), poległ 08.03.1945 r. koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku grób zbiorowy lub pojedynczy ? na cmentarzu wiejskim (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny w Żarowie, ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Świdnicy

6. Аскалепов Д.П. (Askaliepow D.P.), ur. __.__.1926 r. we wsi Pridonskiy (obwód rostowski), w Armii Czerwonej od 11.01.1943 r., poległ 20.03.1945 r. koło Bukowa, pierwotnie miejsce pochówku na cmentarzu wiejskim), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka

7. Курманов П.А. (Kurmanow P.A.), ur. __.__.1905 r. w K / Z 'Tulkuas' ? (Kazachstańska SSR), w Armii Czerwonej od __.04.1942 r., poległ 19.03.1945 r. (koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku na cmentarzu wiejskim), ostatni przydział 118. dywizja strzelecka

8. Кадученко А.Е. (Kaduczenko A.E.), ur. __.__.1912 r. we wsi Gwozdowka (obwód odeski), w Armii Czerwonej od 2.04.1944 r., poległ 25.03.1945 r. (koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku na cmentarzu wiejskim, pojedyncza mogiła (ekshumowany i przeniesiony do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka

9. Заклевский В.К. (Zakliewskij W.K.), ur. ___.___.1909 r. we wsi Wiktorowka (odwód kamieniecki), w Armii Czerwonej od 3.01.1944 r., poległ 25.03.1945 r. koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku cmentarz wiejski, pojedyncza mogiła (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Świdnicy

10. Акимов П.А. (Akimow P.A.), ur . __.__.1926 r. we wsi Naumow (obwód rostowski), w Armii Czerwonej od 22.03.1944 r., poległ 28.03.1945 r. koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku na cmentarzu wiejskim (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony również jako pochowany na cmentarzu wojennym w Świdnicy

11. Белик А.М. (Bielik A.M.), ur. __.__.1908 r. we wsi Bagacziwka (obwód odeski), w Armii Czerwonej od 28.03.1944 r., poległ 30.03.1945 r. koło Bukowa, pierwotne miejsce pochówku na cmentarzu wiejskim, pojedyncza mogiła (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka

12. Осовский И.З. (Osowskij I.Z.), 1919, 02.02.1945 – brak informacji

13. Бондаренко Д.М. (Bondarienko D.M.), 1924, 05.02.1945 – brak informacji; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie; według innej dokumentacji: Bondarenko Grigorij Iwanowicz (463. pułk strzelecki), poległ 9.03.1945 r., pochowany w Bukowie, wiejski cmentarz, zbiorowa mogiła, rząd 1 na dole, 1 z prawej (niezgodność imion oraz daty śmierci z pomnikiem w Żarowie)

14. Бузевский А.А. (Buziewskij A.A.), ur. __.__.1913 r. w Mariupolu (Ukraińska SSR), w Armii Czerwonej od __.09.1943 r., poległ 20.02.1945 r. (południowy skraj Mietkowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie

15. Кабалин И.И. (Kabalin I.I.), 1922, 13.04.1945 – brak informacji

16. Карний П.В. (Karnij P.W.), 1913, 16.04.1945 – brak informacji

17. Бoйкo E.Ф. (Bojko E.F.), ur. 1911, zm. 16.04.1945
Wedle dokumentacji: Bojko Andriej Pietrowicz (398. pułk strzelecki) 23.02.1945 r., Pyszczyn (niezgodność imion oraz daty śmierci ?)

18. Пастушенко М.Д. (Pastuszenko M.D.), ur. __.__.1898 r. we wsi Kamienny Bród (obwód kijowski), w Armii Czerwonej od 18.09.1944 r., poległ 07.05.1945 r. (miejsce nieznane), ostatni przydział: 72. dywizja strzelecka (utożsamiony na podstawie pisma MBSPiK z dn. 20.XII.86, 9K-8/165/221-4/86)

19. młodszy sierżant Гурянов П.С. (Gurjanow Piotr Siergiejewicz), ur. __.__.1916 r., poległ 15.02.1945 r. (utożsamiony na podstawie pisma M9 PiB z dn. 21.01.88 r. Nr 9K-8/160/72-4/87). Jego nazwisko wyryte jest niestarannie (obecnie prawie nieczytelne) przy krawędzi marmurowej tablicy pod nazwiskiem Pastuszenko.

 

 

Mogiła Nr 3.
Назаров Николай федорович Н.Ф. (kapitan Nazarow N.F.)

Według dokumentacji przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, porucznik Nazarow, ur. __.__.1922 r, we wsi Korcjewka (obwód uljanowski), w Armii Czerwonej od 1939 r., poległ 16.06.1945 r., ostatni przydział: 304. dywizja strzelecka, odznaczony: Orderem Czerwonego Sztandaru (8.10.1944 r.); Wg dokumentacji dowódca w 812. pułku strzeleckim, zginął od wybuchu miny; pochowany na cmentarzu wojennym we Wałbrzychu.

 

 

Mogiła nr 4.
Dwóch poległych nieznanych z nazwiska czołgistów Armii Czerwonej

 

 

Mogiła nr 5.
Понамарев И.С. (porucznik Ponamariew I.S.)

Brak informacji; według dokumentacji, wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie

 

Według dokumentacji przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w mogile nr 5 oprócz porucznika Ponamariewa, spoczywają także:

 

1. Рыбалка Дмитрий Авернович (Rybałka D. A.), ur. __.__.1897 r. we wsi Konstantinowka (obwód nikołajewski), w Armii Czerwonej od 31.03.1944 r, poległ 25.02.1945 r. w okolicy Krukowa (ekshumowany w 1948 roku i przeniesiony na cmentarz do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka; wymieniony też jako pochowany na cmentarzu wojennym w Oławie

2. Фельдчин Илья Афанасьевич (Fieldczin Ilia Afanasiewicz), ur. 1904 r., poległ 23.02.45 r. (Ефрейтор – starszy szeregowy; specjalizacja – obsługa ckm) w okolicy Krukowa (ekshumowany w 1948 roku i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka (398. pułk strzelecki)

3. Григораш Василий Федорович (Grigorasz Wasilij Fiedorowicz), ur. 1925 r., poległ 23.02.45 r. (Ефрейтор – starszy szeregowy; specjalizacja – obsługa ckm) w okolicy Krukowa (ekshumowany w 1948 roku i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka (398. pułk strzelecki)

4. Жеревчук Марк Андреевич (Żieriewczuk Mark Andrieiewicz), ur. 1899 r., poległ 25.02.45 r. (Рядовой – szeregowiec, specjalizacja – obsługa rkm) w okolicy Krukowa (ekshumowany w 1948 roku i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka (398. pułk strzelecki) w okolicy Krukowa, ostatni przydział: 118 dywizja strzelecka (398 pułk strzelecki)

5. Зейналов Шаганди Касьянович (Ziejnałow Szagandin Kasjanowicz), ur. 1899 r., poległ 25.02.45 r. (Рядовой – szeregowiec, specjalizacja – strzelec) w okolicy Krukowa (ekshumowany w 1948 roku i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka (398. pułk strzelecki)

6. Гивелич Игнат Константинович (Giwielicz Ignat Konstantinowicz), ur. 1900 r., poległ 25.02.45 r. (Рядовой – szeregowiec, specjalizacja – strzelec) w okolicy Krukowa (ekshumowany w 1948 roku i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka (398. pułk strzelecki)

7. Бучкай Андрей Сатриивич (Buczkaj Andriej Satriwicz), ur. 1912 r., poległ 25.02.45 r. (Рядовой – szeregowiec, specjalizacja – strzelec) w okolicy Krukowa (ekshumowany i przeniesiony na cmentarz wojenny do Żarowa), ostatni przydział: 118. dywizja strzelecka (398. pułk strzelecki)

8. Nieznany z nazwiska

9. Бeлза Ceргeй Фeдopoбич (Bełza S. F.), ur. ?, zmarł 27.11.1947 r. w Łażanach (wg innej dokumentacji zmarł w 1948 roku)

 

OSOBOWY WYKAZ ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ POLEGŁYCH W OKOLICACH ŻAROWA

 

BUKÓW

Polegli w dniach 18.02 – 31.03.1945
(463. i 527. pułk strzelecki - 118. dywizja strzelecka)

 

1. Kusznirenko Fiedor Kiriłowicz (Кушниренко Федор Кирилович)

a) Kusznirenko Fiedor Kiriłowicz (463. pułk strzelecki), 18.02.1945 r., Buków
Кушниренко Федор Кирилович 463 сп 18.02.1945 с., Боккау

b) Kusznirenko Fiedor Kiriłowicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, zbiorowa mogiła
Кушниренко Федор Кирилович (Кириллович) 463 сп 23.02.1945 с., Боккау, в ограде церкви, братская могила

c) Kusznirenko Fiedor Kiriłowicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, 1 z prawej
Кушниренко Федор Кирилович 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, церковь, в ограде, 1-й справа

2. Bogowicz Nikołaj Dimitriewicz (Богович Николай Дмитриевич)

a) Bogowicz Nikołaj Dimitriewicz (463 pułk strzelecki), 19.02.1945 r., Buków
Богович Николай Дмитриевич 463 сп 19.02.1945 с., Боккау

3. Gurin Aleksiej Ananiewicz (Гурин Алексей Ананьевич)

a) Gurin Aleksiej Ananiewicz (293. pułk artylerii pancernej, 4. gwardyjska armia pancerna) 21.02.1945 r., kwadrat 5010
Гурин Алексей Ананьевич 4 гв. тк 293 гв. Сап 21.02.1945 м. Боккау, квадрат 5010

4. Lubniew Iwan Aleksiejewicz (Лубнев Иван Алексеевич)

a) Lubniew Iwan Aleksiejewicz (293. pułk artylerii pancernej, 4. gwardyjska armia pancerna) 21.02.1945 r., Buków, kwadrat 5010
Лубнев Иван Алексеевич 4 гв. тк 293 гв. Сап 21.02.1945 м. Боккау, квадрат 5010

5. Kalmykow Jurii Nikołajewicz (Калмыков Юрий Николаевич)

a) Kalmykow Jurii Nikołajewicz (293. pułk artylerii pancernej, 4. gwardyjska armia pancerna) 21.02.1945 r., Buków, kwadrat 5010
Калмыков Юрий Николаевич 4 гв. тк 293 гв. Сап 21.02.1945 м. Боккау, квадрат 5010, у кирки

6. Rachimzjanow Dimitrij Wasiliewicz (Рахимзянов Дмитрий Васильевич)

a) Rachimzjanow Dimitrij Wasiliewicz (463. pułk strzelecki), 21.02.1945 r., droga Pyszczyn-Buków, pojedyncza mogiła przy drodze (w odległości 2 m od drogi)
Рахимзянов Дмитрий Васильевич 21.02.1945 н.п. Питшен, юго-восточная окраина, дорога на н/п Боккау, около, 2 м, одиночная могила

7. Andronow Wasilij Jakowlewicz (Андронов Василий Яковлевич)

a) Andronow Wasilij Jakowlewicz (527. pułk strzelecki), 22.02.1945 r., Buków, 1 km na zachód od miejscowości
Андронов Василий Яковлевич 527 сп 118 сд 22.02.1945 д. Бакау, западнее, 1 км

8. Kajpow Tagir Abrachimowicz (Каюпов Тагир Абрахимович)

a) Kajpow Tagir Abrachimowicz (527. pułk strzelecki), 22.02.1945 r., Buków
Каюпов Тагир Абрахимович 527 сп 22.02.1945 с. Боккау

b) Kajpow Tagir Abrachimowicz (527. pułk strzelecki), 22.02.1945 r., Buków, 1 km na zachód od miejscowości
Каюпов Петр Абрахманович 527 сп 118 сд 22.02.1945 д. Бакау, западнее, 1 км

9. Karpienko Wiktor Miefodiewicz (Карпенко Виктор Мефодьевич)

a) Karpienko Wiktor Miefodiewicz (463. pułk strzelecki), 22.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, pojedyncza mogiła
Карпенко Виктор Мефодьевич 463 сп 22.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, одиночная могила

b) Karpienko Wiktor Miefodiewicz (463. pułk strzelecki), 22.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła zbiorowa mogiła
Карпенко Виктор Мефодьевич 463 сп 22.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

10. Kozlienkow Aleksandr Władymirowicz (Козленков Александр Владимирович)

a) Kozlienkow Aleksandr Władymirowicz (463. pułk strzelecki), Buków, w ogrodzie kościoła zbiorowa mogiła
Козленков Александр 463 сп 22.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

b) Kozlienkow Aleksandr Władymirowicz (463. pułk strzelecki), Buków, w ogrodzie kościoła, pojedyncza mogiła
Козленков Александр Владимирович 463 сп 22.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, одиночная могилa

11. Maliewanow Władimir Fiedorowicz (Малеванов Владимир Федорович)

a) Maliewanow Władimir Fiedorowicz (463 pułk strzelecki) 22.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, zbiorowa mogiła
Малеванов Владимир Федорович 463 сп 22.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

b) Maliewanow Władimir Fiedorowicz (463. pułk strzelecki) 22.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła pojedyncza mogiła
Малеванов Владимир Федорович 463 сп 22.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, одиночная могила

12. Abramjuk Michaił Ilicz (Абрамюк Михаил Ильич)

a) Abramjuk Michaił Ilicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, zbiorowa mogiła
Абрамюк Михаил Ильич 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

a) Abramjuk Michaił Ilicz (463 pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła 2 z prawej
Абрамюк Михаил Ильич 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, церковь, в ограде, 2-й справа

13. Ankin Wasilij Konstantinowicz (Анкин Василий Константинович)

a) Ankin Wasilij Konstantinowicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, 4 od prawej
Анкин Василий Константинович 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, церковь, в ограде, 4-й справа

b) Ankin Wasilij Konstantinowicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, zbiorowa mogiła
Анкин Василий Константинович 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

14. Bogorowicz Nikołaj Dimitriewicz (Богович Николай Дмитриевич)

a) Bogorowicz Nikołaj Dimitriewicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, ogród kościoła, zbiorowa mogiła
Богович Николай Дмитриевич 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

b) Bogorowicz Nikołaj Dimitriewicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, 3 z prawej
Богович Николай Дмитриевич 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, церковь, в ограде, 3-й справа

15. Szengalija Rożen Nikołajewicz (Шенгелия Рожден Николаевич)

a) Szengalija Rożen Nikołajewicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, zbiorowa mogiła
Шенгелия Рожден Николаевич 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, в ограде церкви, братская могила

b) Szengalija Rożen Nikołajewicz (463. pułk strzelecki), 23.02.1945 r., Buków, w ogrodzie kościoła, pojedyncza mogiła
Шенгелия Рожден Николаевич 463 сп 23.02.1945 с. Боккау, церковь, в ограде, одиночная могила

16. Bojczuk Iwan Andriejewicz (Бойчук Иван Андреевич)

a) Bojczuk Iwan Andriejewicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, południowo-wschodnie obrzeża, cmentarz wielski rząd 1, 3 z prawej)
Бойчук Иван Андреевич 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, сельское кладбище, ряд 1, 3-й справа

b) Bojczuk Iwan Andriejewicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, południowo-wschodnie obrzeża, zbiorowa mogiła
Бойчук Иван Андреевич 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, кладбище, братская могила

17. Geciu Michaił Grigoriewicz (Гециу Михаил Григорьевич)

a) Geciu Michaił Grigoriewicz (463. pułk strzelecki), Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła
Гециу Михаил Григорьевич 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

b) Geciu Michaił Grigoriewicz (463. pułk strzelecki), Buków, cmentarz, 1 z prawej
Гециу Михаил Григорьевич 463 сп 118 сд 27.02.1945 с. Боккау, кладбище, 1-й справа

18. Guzun Siergiej Iwanowicz (Гузун Сергей Иванович)

a) Guzun Siergiej Iwanowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, południowo-wschodnie obrzeża, cmentarz, zbiorowa mogiła
Гузун Сергей Иванович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, кладбище, братская могила

b) Guzun Siergiej Iwanowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, południowo-wschodnie obrzeża, cmentarz wiejski, rząd 1, 2 z prawej
Гузун Сергей Иванович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, сельское кладбище, ряд 1, 2-й справа

19. Changaku Dmitrij Grigoriewicz (Хангаку Дмитрий Говрилович)

a) Changaku Dmitrij Grigoriewicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła
Хангаку Дмитрий Говрилович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

b) Changaku Dmitrij Grigoriewicz (463 pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków
Хангану Дмитрий Гаврилович 463 сп 27.02.1945 г. Боккау

c) Changaku Dmitrij Grigoriewicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, cmentarz, 3 z prawej
Хангану Дмитрий Гаврилович 463 сп 118 сд 27.02.1945 с. Боккау, кладбище, 3-й справа

20. Kowtun Fiedor Wasiliewicz (Ковтун Федор Васильевич)

a) Kowtun Fiedor Wasiliewicz (463. pułk strzelecki) 27.02.1945 r. Buków, południowo-wschodnie obrzeża, cmentarz, zbiorowa mogiła
Ковтун Федор Васильевич 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, кладбище, братская могила

b) Kowtun Fiedor Wasiliewicz (463. pułk strzelecki) 27.02.1945 r. Buków, południowo-wschodnie obrzeża, wiejski cmentarz, rząd 2, 1 z prawej
Ковтун Федор Васильевич 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, сельское кладбище, ряд 2, 1-й справа

21. Wadaturskij Nikoforow Zacharowicz (Вадатурский Никифор Захарович)

a) Wadaturskij Nikoforow Zacharowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, południowo-wschodnie obrzeża, cmentarz, zbiorowa mogiła
Вадатурский Никифор Захарович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, кладбище, братская могила

b) Wadaturskij Nikoforow Zacharowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków, południowo-wschodnie obrzeża, wiejski cmentarz, rząd 1, 1 z prawej
Вадатурский Никифор Захарович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, юго-восточная окраина, сельское кладбище, ряд 1, 1-й справа

22. Włajko Ilja Denisowicz (Влайко Илья Денисович)

a) Włajko Ilja Denisowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., cmentarz, cmentarz, 2 z prawej
Влайко Илья Денисович 463 сп 118 сд 27.02.1945 с. Боккау, кладбище, 2-й справа

b) Włajko Ilja Denisowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., cmentarz, zbiorowa mogiła
Влайко Илья Денисович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

c) Włajko Ilja Denisowicz (463. pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Buków
Влайку Илья Денисович 463 сп 27.02.1945 с. Боккау

23. Tiszin Iwan Iwanowicz (Тишин Иван Иванович)

a) Tiszin Iwan Iwanowicz (118. dywizja strzelecka), 28.02.1945 r., Buków
Тишин Иван Иванович 118 сд 28.02.1945 с. Боккау

24. Rożko Fiedor Filipowicz (Рожко Федор Филиппович)

a) Rożko Fiedor Filipowicz (463. pułk strzelecki), 02.03.1945 r., Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła (pojedyncza mogiła)
Рожко Федор Филиппович 463 сп 02.03.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

b) Rożko Fiedor Filipowicz (463. pułk strzelecki), 02.03.1945 r., Buków
Рожко Федор Филипович 463 сп 02.03.1945 с. Боккау

c) Rożko Fiedor Filipowicz (463. pułk strzelecki), 02.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Рожко Федор Филиппович 463 сп 118 сд 02.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

25. Piliponko/Palienienko Dimitr Nikołajewicz (Пилипонько/Палененко Дмитрий Николаевич

a) Piliponko/Pilienienko Dimitr Nikołajewicz (463. pułk strzelecki), 02.03.1945 r., Buków
Пилипонько Дмитрий Николаевич 463 сп 02.03.1945 с. Боккау

b) Palienienko Dimitr Nikołajewicz (463. pułk strzelecki), 03.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Палененко Дмитрий Николаевич 463 сп 118 сд 03.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

c) Palienienko Dimitr Nikołajewicz (463. pułk strzelecki), 03.03.1945 r., Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła
Палененко Дмитрий Николаевич 463 сп 03.03.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

26. Zotik Iwan Wasiliewicz (Зотык Иван Васильевич)

a) Zotik Iwan Wasiliewicz (463. pułk strzelecki), 8.03.1945 r. Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła
Зотык Иван Васильевич 463 сп 08.03.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

b) Zotik Iwan Wasiliewicz (463. pułk strzelecki), 8.03.1945 r. Buków
Зотык Иван Васильевич 463 сп 08.03.1945 с. Боккау

c) Zotik Iwan Wasiliewicz (463. pułk strzelecki), 8.03.1945 r. Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Зотык Иван Васильевич 463 сп 118 сд 08.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

27. Bondarenko Grigorij Iwanowicz (Бондаренко Григорий Иванович)

a) Bondarenko Grigorij Iwanowicz (463. pułk strzelecki), 9.03.1945 r. Buków
Бондаренко Григорий Иванович 463 сп 09.03.1945 с. Боккау

b) Bondarenko Grigorij Iwanowicz (463. pułk strzelecki), 9.03.1945 r. Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła, rząd 1 na dole, 1 z prawej
Бондоренко Григорий Иванович 463 сп 118 сд 09.03.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила, ряд 1 снизу, 1-й справа

28. Bradgucan Michaił Antonowicz (Брадуцан Михаил Антонович)

a) Bradgucan Michaił Antonowicz (463. pułk strzelecki), 9.03.1945 r., Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła, rząd 1, 2 z prawej
Брадуцан Михаил Антонович 463 сп 09.03.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила, ряд 1 снизу, 2-й справа

b) Bradgucan Michaił Antonowicz (463 pułk strzelecki), 9.03.1945 r., Buków
Брадуцан Михаил Антонович 463 сп 09.03.1945 с. Боккау

29. Filiopow Michaił Nikitowicz (Филипов Михаил Никитович)

a) Filiopow Michaił Nikitowicz (463. pułk strzelecki) 10.03.1945 r., Buków, cmentarz, rząd 2, 2 z prawej
Филипов Михаил Никитович 463 сп 118 сд 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, ряд 2, 2-й справа

30. Gasztan Nikołaj Michajłowicz (Гаштан Николай Михайлович)

a) Gasztan Nikołaj Michajłowicz (463. pułk strzelecki) 18.03.1945 r. Buków, cmentarz, rząd 1, 1 z prawej
Гаштан Николай Михайлович 463 сп 118 сд 18.03.1945 с. Боккау, кладбище, ряд 1 снизу, 1-й справа

31. Godowaniec Ticho Antonowicz (Годованец Тихон Антонович)

a) Godowaniec Ticho Antonowicz (463. pułk strzelecki) 18.03.1945 r., Buków, cmentarz, rząd 1, 3 z prawej
Годованец Тихон Антонович 463 сп 118 сд 18.03.1945 с. Боккау, кладбище, ряд 1 снизу, 3-й справа

32. Gumenjuk Wasilij Dmitriewicz (Гуменюк Василий Дмитриевич)

a) Gumenjuk Wasilij Dmitriewicz (463. pułk strzelecki) 10.03.1945 r., Buków, cmentarz, dolny rząd, 2 z prawej
Гуменюк Василий Дмитриевич 463 сп 118 сд 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, нижний ряд, 2-й справа

33. Chliebowskij Dmitrij Filipowicz (Хлебовский Дмитрий Филиппович)

a) Chliebowskij Dmitrij Filipowicz (463. pułk strzelecki) 10.03.1945 r., Buków, cmentarz, zbiorowa mogiła
Хлебовский Дмитрий Филип. 463 сп 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, братская могила

b) Chliebowskij Dmitrij Filipowicz (463. pułk strzelecki) 10.03.1945 r., Buków, dolny rząd, 1 z prawej
Хлебовский Дмитрий Филиппович 463 сп 118 сд 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, нижний ряд, 1-й справа

34. Kajstra Dmitrij Ewrimowicz (Кайстра Дмитрий Евм.)

a) Kajstra Dmitrij Ewrimowicz (463. pułk strzelecki), 18.03.1945 r., Buków, cmentarz, rząd 1 poniżej, 4 z prawej
Кайстра Дмитрий Евм. 463 сп 118 сд 18.03.1945 с. Боккау, кладбище, ряд 1 снизу, 4-й справа

35. Kostjuk Dmitrij Iwanowicz (Костюк Дмитрий Иванович)

a) Kostjuk Dmitrij Iwanowicz (463. pułk strzelecki) 10.03.1945 r., Buków, cmentarz, dolny rząd, 3 z prawej
Костюк Дмитрий Иванович 463 сп 118 сд 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, нижний ряд, 3-й справа

36. Mielnik Ilja Aleksiejewicz (Мельник Илья Алексеевич)

a) Mielnik Ilja Aleksiejewicz (463. pułk strzelecki), 10.03.1945 r., Buków, cmentarz, rząd dolny, 5 z prawej
Мельник Илья Алексеевич 463 сп 118 сд 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, нижний ряд, 5-й справа

b) Mielnik Ilja Aleksiejewicz (463. pułk strzelecki), 10.03.1945 r., Buków, cmentarz, rząd 2, 1 z prawej
Мельничук Петр Иванович 463 сп 118 сд 10.03.1945 с. Боккау, кладбище, ряд 2, 1-й справа

37. Szarowar Wasilij Pietrowicz (Шаровар Василий Петрович)

a) Szarowar Wasilij Pietrowicz (463. pułk strzelecki) 18.03.1945 r., Buków, cmentarz, rząd 1 poniżej, 2 z prawej
Шаровар Василий Петрович 463 сп 118 сд 18.03.1945 с. Боккау, кладбище, ряд 1 снизу, 2-й справа

38. Askalietow Dmitrij Pietrowicz (Аскалетов Дмитрий Петрович)

a) Askalietow Dmitrij Pietrowicz (463. pułk strzelecki), 20.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Аскалетов Дмитрий Петрович 463 сп 118 сд 20.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

39. Kurbanow Agiemberda (Курбанов Агемберда)

a) Kurbanow Agiemberda (463. pułk strzelecki), 19.03.1945 r., Buków
Курбанов Агемберда 463 сп 19.03.1945 с. Боккау

b) Kurbanow Agiemberda (463. pułk strzelecki), 19.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Курманов Агемберда 463 сп 19.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

40. Licyj Porfirij Fieofanowicz (Лысый Порфирий Феофанович)

a) Licyj Porfirij Fieofanowicz (463. pułk strzelecki) 25.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Лысый Порфирий Феофанович 463 сп 118 сд 25.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

41. Kaduczenko Aleksiej Efimowicz (Кадученко Александр Ефимович)

a) Kaduczenko Aleksiej Efimowicz (463. pułk strzelecki) 25.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Кадученко Александр Ефимович 463 сп 118 сд 25.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

b) Kaduczenko Aleksiej Efimowicz (463. pułk strzelecki) 25.03.1945 r., Buków
Кадученко Алексей Ефимович 463 сп 25.03.1945 с. Боккау

42. Zakliewskij Wasilij Kiriłowicz (Заклевский Василий Кириллович)

a) Zakliewskij Wasilij Kiriłowicz (463. pułk strzelecki) 25.03.1945 r., cmentarz wiejski
Заклевский Василий Кириллович 118 сд 25.03.1945 с. Боккау, сельское кладбище

b) Zakliewskij Wasilij Kiriłowicz (463. pułk strzelecki) 25.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Заклевский Василий Кириллович 463 сп 118 сд 25.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

c) Zakliewskij Wasilij Kiriłowicz (463. pułk strzelecki) 25.03.1945 r., Buków
Заклевский Василий 463 сп 25.03.1945 с. Боккау

43. Laptiew Pietr Pawłowicz (Лаптев Петр Павлович)

a) Laptiew Pietr Pawłowicz (463. pułk strzelecki), 27.03.1945 r., Buków, ogród kościoła
Лаптев Петр Павлович 463 сп 27.03.1945 с. Боккау, церковная ограда

44. Akimow Pietr Ananiewicz (Акимов Петр Ананьевич)

a) Akimow Pietr Ananiewicz (118. dywizja strzelecka) 28.03.1945 r., Buków, cmentarz wiejski
Акимов Петр Ананьевич 118 сд 28.03.1945 с. Боккау, сельское кладбище

45. Amocow Wasiji Grigoriewicz (Амосов Василий Григорьевич)

a) Amocow Wasiji Grigoriewicz (463. pułk strzelecki) 30.03.1945 r., ogród kościoła
Амосов Василий Григорьевич 463 сп 30.03.1945 с. Боккау, в церковной ограде

46. Bielich (Bielik) Andriej Michajłowicz (Белых/Белик Андрей Михайлович)

a) Bielich Andriej Michajłowicz (463. pułk strzelecki), 31.03.1945 r. Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Белых Андрей Михайлович 463 сп 31.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

b) Bielik Andriej Michajłowicz (463. pułk strzelecki), 31.03.1945 r. Buków
Белик Андрей Михайлович 463 сп 30.03.1945 с. Боккау

c) Bielik Andriej Michajłowicz (463. pułk strzelecki), 31.03.1945 r., Buków, wiejski cmentarz
Белик Андрей Михайлович 118 сд 30.03.1945 с. Боккау, сельское кладбище

d) Bielik Andriej Michajłowicz (463. pułk strzelecki), 31.03.1945 r., Buków, cmentarz, pojedyncza mogiła
Белик Андрей Михайлович 463 сп 118 сд 31.03.1945 с. Боккау, кладбище, одиночная могила

 

IMBRAMOWICE

(527. pułk strzelecki - 118. dywizja strzelecka)

  

1. Karkin Jegor Jegoriewicz (Корькин Егор Егорович)

a) Korkin Jegor Jegoriewicz (527 pułk strzelecki) 24.02.1945 r., Imbramowice, wschodni kraniec
Корькин Егор Егорович 527 сп 118 сд 24.02.1945 с. Имграмздорах, восточная окраина

 

KRUKÓW

Polegli w dniach 20.02 – 2.03.1945 r.
(398. pułk strzelecki – 118. dywizja strzelecka)

 

1. Dawycwicz Mark Michajłowicz (Давысвич Марк Михайлович)

a) Dawycwicz Mark Michajłowicz (118. dywizja strzelecka) 20.02.1945 r. Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Давысвич Марк Михайлович 118 сд 20.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

2. Daniłow Roman Nazarowicz (Данилов Роман Назарович)

a) Daniłow Roman Nazarowicz (398. pułk piechoty), 23.02.1945 r. Kruków. Południowo-zachodnie obrzeże
Данилов Роман Назарович 398 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

3. Fieldczin Ilja Afanasjewicz (Фельдчин Илья Афанасьевич)

a) Fieldczin Ilja Afanasjewicz (398. pułk strzelecki) 23.02.1945 r. Kruków
Фельдчин Илья Афанасьевич 398 сп 23.02.1945 с. Раабен

4. Grigorasz Wasilij Fiedorowicz (Григораш Василь Федорович)

a) Grigorasz Wasilij Fiedorowicz (398. pułk strzelecki), 23.02.1945 r. Kruków
Григораш Василь Федорович 398 сп 23.02.1945 с. Раабен

5. Kajstrja Dmitrij Ciemienowicz (Кайстря Дмитрий Семенович)
Кайстря Дмитрий Семенович 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

6. Krupa Iwan Fiedorowicz (Крупа Иван Федорович)

a) Krupa Iwan Fiedorowicz (118. dywizja strzelecka), 23.02.1945 r. Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Крупа Иван Федорович 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

7. Maksimiuk Iwan Wasiliewicz (Максимюк Иван Васильевич)

a) Maksimiuk Iwan Wasiliewicz (118. dywizja strzelecka), 23.02.1945 r. Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Максимюк Иван Васильевич 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, Kruków, юго-западная окраина

8. Mielnik Ilja Aleksiejewicz (Мельник Илья Алексеевич)

a) Mielnik Ilja Aleksiejewicz (118. dywizja strzelecka) 23.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Мельник Илья Алексеевич 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

9. Samuljak Andriej Stiepanowicz (Самуляк Андрей Степанович)

a) Samuljak Andriej Stiepanowicz (118. dywizja strzelecka) 23.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Самуляк Андрей Степанович 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

10. Szawarowa Wasilij Pietrowicz (Шаровара Василий Петрович)

a) Szawarowa Wasilij Pietrowicz (398. pułk strzelecki) 23.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Шаровара Василий Петрович 398 сп 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

11. Szutowskij Gieorgji Iwanowicz (Шутовский Георгий Иванович)

a) Szutowskij Gieorgji Iwanowicz (118. dywizja strzelecka) 23.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Шутовский Георгий Иванович 118 сд 23.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

12. Chołost Nikofor Nikitowicz (Холост Никифор Никитович)

Chołost Nikofor Nikitowicz (118. dywizja strzelecka), 24.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Холост Никифор Никитович 118 сд 24.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

13. Buczkaj Andriej (Бучкай Андрей)

a) Buczkaj Andriej (398. pułk strzelecki), 25.02.1945 r., Kruków
Бучкай Андрей 398 сп 25.02.1945 с. Раабен

14. Gadawaniec Michaił Antoniewicz (Гадаванец Михаил Антонович)

a) Gadawaniec Michaił Antoniewicz (398. pułk strzelecki) 25.02.1945 r., Kruków, wzniesienie 239,0
Гадаванец Михаил Антонович 398 сп 118 сд 25.02.1945 с. Раабен, выс. 239,0

15. Ganczin Wiktor Aleksandrowicz (Ганчин Виктор Александрович)

a) Ganczin Wiktor Aleksandrowicz (118. dywizja strzelecka), 25.02.1945 r. Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Ганчин Виктор Александрович 118 сд 25.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

16. Giwielicz Ignat Konstantinowicz (Гивелич Игнат Константинович)

a) Giwielicz Ignat Konstantinowicz (398. pułk strzelecki) 25.02.1945 r., Kruków
Гивелич Игнат Константинович 398 сп 25.02.1945 с. Раабен

17. Marczenko Konstantin Grigoriewicz (Марченко Константин Григорьевич)

a) Marczenko Konstantin Grigoriewicz (118. dywizja strzelecka) 25.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Марченко Константин Григорьевич 118 сд 25.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

18. Motynga Władimir Dimitriewicz (Мотынга Владимир Дмитриевич)

a) Motynga Władimir Dimitriewicz (118. dywizja strzelecka) 25.02.1945 r., Kruków, południowo-zachodnie obrzeże
Мотынга Владимир Дмитриевич 118 сд 25.02.1945 с. Раабен, юго-западная окраина

19. Rybałka Dmitrij Awramowicz (Рыбалка Дмитрий Аврамович)

a) Rybałka Dmitrij Awramowicz (398. pułk strzelecki), 25.02.1945 r., Kruków
Рыбалка Дмитрий Аврамович 398 сп 25.02.1945 с. Раабен

20. Cajfulin Iskander Baszyr-Giriewicz (Сайфулин Искандер Башыр-Гиреевич)

a) Cajfulin Iskander Baszyr-Giriewicz (398. pułk strzelecki( 25.02.1945 r.) Kruków, wzniesienie 239,0
Сайфулин Искандер Башыр-Гиреевич 398 сп 118 сд 25.02.1945 с. Раабен, выс. 239,0

21. Sinjawskij Afafanasij Dmitriewicz (Синявский Афанасий Дмитриевич)

a) Sinjawskij Afafanasij Dmitriewicz (398 pułk strzelecki) 25.02.1945 r. Kruków, wzniesienie 239,0
Синявский Афанасий Дмитриевич 398 сп 118 сд 25.02.1945 с. Раабен, выс. 239,0

22. Zejpałow Szagandi Kasjanowicz (Зейпалов Шаганди Касьянович)

a) Zejpałow Szagandi Kasjanowicz (398 pułk strzelecki) 25.02.1945 r. Kruków
Зейпалов Шаганди Касьянович 398 сп 25.02.1945 с. Раабен

23. Żeriewczuk Mark Andriejewicz (Жеревчук Марк Андреевич)

a) Żeriewczuk Mark Andriejewicz (398 pułk strzelcki) 25.02.1945 r. Kruków
Жеревчук Марк Андреевич 398 сп 25.02.1945 с. Раабен

24. Demczuk Aleksiej Nikołajewicz (Демчук Алексей Николаевич)

Demczuk Aleksiej Nikołajewicz (118 dywizja strzelecka), 27.02.1945 r., Kruków, zachodnie obrzeże
Демчук Алексей Николаевич 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, западная окраина

25. Dmitruk Serafim Stefanowicz (Дмитрук Серафим Стефанович)

a) Dmitruk Serafim Stefanowicz (118 dywizja strzelecka) 27.02.1945 r. Kruków, południowe obrzeże
Дмитрук Серафим Стефанович 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, южная окраина

26. Jewsieiew Paweł (Евсеев Павел)

a) Jewsieiew Paweł (118 dywizja strzelecka) 27.02.1945 r., Kruków, południowe obrzeże
Евсеев Павел 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, южная окраина

27. Gasztan Nikołaj Michajłowicz (Гаштан Николай Михайлович)

a) Gasztan Nikołaj Michajłowicz (398 pułk strzelecki), 27.02.1945 r., Kruków
Гаштан Николай Михайлович 398 сп 27.02.1945 с. Раабен

28. Gumenjuk Wasilji Dmitriewicz (Гуменюк Василий Дмитриевич)

a) Gumenjuk Wasilji Dmitriewicz (118 dywizja strzelecka) 27.02.1945 r., zachodnie obrzeże
Гуменюк Василий Дмитриевич 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, западная окраина

29. Kostjuk Dmitrij Iwanowicz (Костюк Дмитрий Иванович)

a) Kostjuk Dmitrij Iwanowicz (398 strzelecki pułk) 27.02.1945 r., Kruków
Костюк Дмитрий Иванович 398 сп 27.02.1945 с. Раабен

30. Krierenko Władymir Pawłowicz (Крееренко/Криеренко Владимир Платонович)

a) Krierenko Władymir Pawłowicz (398 pułk strzelecki) 27.02.1945 r., Kruków, wzniesienie 239,0
Крееренко (Криеренко) Владимир Платонович 398 сп 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, выс. 239,0

31. Kuziew Wasilij Dmitriewicz (Кузев Василий Дмитриевич)

a) Kuziew Wasilij Dmitriewicz (118 dywizja strzelecka) 27.02.1945 r., Kruków, zachodnie obrzeże
Кузев Василий Дмитриевич 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, западная окраина

32. Siera Aleksandr Michajłowicz (Сера Александр Михайлович)

a) Siera Aleksandr Michajłowicz (118 dywizja strzelecka), 27.02.1945 r., Kruków, południowe obrzeże
Сера Александр Михайлович 118 сд 27.02.1945 с. Раабен, южная окраина

33. Kroszkin Nikołaj Titowicz (Крошкин Николай Титович)

a) Kroszkin Nikołaj Titowicz (118 dywizja strzelecka) 28.02.1945 r., Kruków, zachodnie obrzeże
Крошкин Николай Титович 118 сд 28.02.1945 с. Раабен, западная окраина

34. Podoljan Aleksjej Iwanowicz (Подолян Алексей Иванович)

a) Podoljan Aleksjej Iwanowicz (118 dywizja strzelecka), 28.02.1945 r., zachodnie obrzeże
Подолян Алексей Иванович 118 сд 28.02.1945 с. Раабен, западная окраина

35. Parfienow Stiepan Siergiejewicz (Парфенов Степан Сергеевич)

a) Parfienow Stiepan Siergiejewicz (118 dywizja strzelecka), 02.03.1945 r., południowe obrzeże
Парфенов Степан Сергеевич 118 сд 02.03.1945 с. Раабен, южная окраина

 

ŁAŻANY

Polegli w dniach 14.02 – 9.03.1945 r.
(398., 463. 527. pułk strzelecki – 118 dywizja strzelecka)
(971. pułk strzelecki – 273 dywizja strzelecka)

 

1. Czołojan Ararat Mkrtyczowicz (Чолоян Арарат Мкртычович)

a) Czołojan Ararat Mkrtyczowicz (273. dywizja strzelecka) 14.02.1945 r. Łażany
Чолоян Арарат Мкртычович 273 сд 14.02.1945 Лаазан

2. Terentjuk Wasilij Pawłowicz (Терентюк Василий Павлович)

a) Terentjuk Wasilij Pawłowicz (971. pułk strzelecki) 15.02.1945 r., Łażany
Терентюк Василий Павлович 971 сп 15.02.1945 д. Лаазан

3. Galinij Iwan Matwieiewicz (Галиний Иван Матвеевич)

a) Galinij Iwan Matwieiewicz (118. dywizja strzelecka) 23.02.1945 r., Łażany, północne obrzeże
Галиний Иван Матвеевич 118 сд 23.02.1945 с. Лаазан, северная окраина

4. Kowalenko Mitrofan Iwanowicz (Коваленко Митрофан Иванович)

a) Kowalenko Mitrofan Iwanowicz (527. pułk strzelecki) 27.02.1945 r., Łażany, północne obrzeże
Коваленко Митрофан Иванович 527 сп 118 сд 27.02.1945 с. Лаазан, северная окраина

5. Ticewicz Pietr Andrieiewicz (Тисевич Петр Андреевич)

a) Ticewicz Pietr Andrieiewicz (527. pułk strzelecki) 27.02.1945 r., Łażany, północne obrzeże
Тисевич Петр Андреевич 527 сп 118 сд 27.02.1945 Лаазан, северная окраина

6. Golinej Iwan Matwieiewicz (Голиней Иван Матвеевич)

a) Golinej Iwan Matwieiewicz (527. pułk strzelecki) 28.02.1945 r., Łażany, północne obrzeże
Голиней Иван Матвеевич 527 сп 118 сд 28.02.1945 Лаазан, северная окраина

7. Ciemow Nikołaj Wasiliewicz (Цемов Николай Васильевич)

a) Ciemow Nikołaj Wasiliewicz (527. pułk strzelecki) 9.03.1945 r., Łażany, zachodnie obrzeże
Цемов Николай Васильевич 527 сп 118 сд 09.03.1945 с. Лаазан, западная окраина

 

PYSZCZYN

Polegli w dniach 21-27.02.1945 r. 
(398. i 463. pułk strzelecki - 118. dywizja strzelecka)
(25. oddzielny batalion miotaczy ognia)

 

1 Pachimzjanow Dmitrij Wasiliewicz (25. oddzielny batalion miotaczy ognia, 5 Armia Gwardyjska) 21.02.1945 r., droga Pyszczyn – Buków (2 m od drogi)
Рахимзянов Дмитрий Васильевич 25 отд. огнемет. бат. 5 гв. А 21.02.1945 г. Питшен, юго-восточная окраина, 2 м от дороги на н/п Бекхау

2. Zgaba/Zgoba/Zkoba Nikołaj Fiedorowicz (Згаба/Згоба/Зкоба Николай Федорович)

a) Zgaba Nikołaj Fiedorowicz (118. dywizja strzelecka) 22.02.1945 r., południowe obrzeża, zbiorowa mogiła
Згаба Николай Федорович 118 сд 22.02.1945 с. Питшен, южная окраина, братская могила

b) Zgoba Nikołaj Fiedorowicz (463. pułk strzelecki) 22.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeże, zbiorowa mogiła, w sadzie, rząd 1, 3 z prawej
Згоба Николай Федорович 463 сп 24.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду, ряд 1, 3-й справа

c) Zkoba Nikołaj Fiedorowicz (463. pułk strzelecki) 22.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeża, w sadzie, zbiorowa mogiła
Зкоба Николай Федорович 463 сп 24.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду, братская могила

3. Pinżakow Trofim Konstantynowicz (ПинжаковТрофим Константинович)

a) Pinżakow Trofim Konstantynowicz (118. dywizja strzelecka) 22.02.1945 r., południowe obrzeże, zbiorowa mogiła
ПинжаковТрофим Константинович 118 сд 22.02.1945 с. Питшен, южная окраина, братская могила

4. Pidżakow Dmitrij Timofieiewicz (Пиджаков Дмитрий Тимофеевич)

a) Pidżakow Dmitrij Timofieiewicz (463. pułk strzelecki) 24.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeża, w sadzie, zbiorowa mogiła
Пиджаков Дмитрий Тимофеевич 463 сп 24.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду, братская могила

b) Pidżakow Dmitrij Timofieiewicz (463. pułk strzelecki) 24.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeża, w sadzie, rząd 1, 2 z prawej)
Пиджаков Дмитрий Тимофеевич 463 сп 24.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду, ряд 1, 2-й справа

5. Bojko Andriej Pietrowicz (Бойко Андрей Петрович)

a) Bojko Andriej Pietrowicz (398. pułk strzelecki) 23.02.1945 r., Pyszczyn
Бойко Андрей Петрович 398 сп 23.02.1945 с. Питшен

6. Iwanczienko Aleksandr Iwanowicz (Иванченко Александр Иванович)

a) Iwanczienko Aleksandr Iwanowicz (398. pułk strzelecki) 24.02.1945 r., Pyszczyn
Иванченко Александр Иванович 398 сп 24.02.1945 с. Питшен

7. Prokopienko Trofim Konstantynowicz (Прокопенко Трофим Константинович)

a) Prokopienko Trofim Konstantynowicz (118. dywizja strzelecka) 22.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeża, zbiorowa mogiła
Прокопенко Трофим Константинович 118 сд 22.02.1945 с. Питшен, южная окраина, братская могила

b) Prokopienko Trofim Konstantynowicz (118. dywizja strzelecka) 22.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeża, w sadzie, rząd 1, 1 z prawej
Прокопенко Трофим Константинович 463 сп 24.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду, ряд 1, 1-й справа

c) Prokopienko Trofim Konstantynowicz (118. dywizja strzelecka) 22.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeża, w sadzie, zbiorowa mogiła
Прокопенко Трофим Константинович 463 сп 24.02.1945 c. Питшейн, южная окраина, в саду, братская могила

8. Wdowiczenko Nikołaj Iwanowicz (Вдовиченко Николай Иванович)

a) Wdowiczenko Nikołaj Iwanowicz (398. pułk strzelecki) 25.02.1945 r., Pyszczyn
Вдовиченко Николай Иванович 398 сп 25.02.1945 с. Питшен

9. Kok Dmitrij Iwanowicz (Кок Дмитрий Иванович)

a) Kok Dmitrij Iwanowicz (463. pułk strzelecki) 25.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeże, w sadzie
Кок Дмитрий Иванович 463 сп 25.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду

10. Nowikow Ctepan Naumowicz (Новиков Степан Наумович)

a) Nowikow Ctepan Naumowicz (463. pułk strzelecki) 25.02.1945 r., Pyszczyn, południowe obrzeże, w sadzie, pojedyncza mogiła
Новиков Степан Наумович 463 сп 25.02.1945 с. Питшейн, южная окраина, в саду, одиночная могила

11. Bednyj Aleksandr Ewtich. (Бедный Александр Евтих.)

a) Bednyj Aleksandr Ewtich. (398. pułk strzelecki) 27.02.1945 r., Pyszczyn
Бедный Александр Евтих. 398 сп 27.02.1945 с. Питшен

12. Ewtodniew Iwan Konstantynowicz (Евтоднев Иван Ксенофонтович)

a) Ewtodniew Iwan Konstantynowicz (398. pułk strzelecki) 27.02.1945 r., Pyszczyn
Евтоднев Иван Ксенофонтович 398 сп 27.02.1945 с. Питшен

 

1. Tajemnica cmentarza wojennego w Żarowie, cz. 1
2. Tajemnica cmentarza wojennego w Żarowie, cz. 2
3. Tajemnica cmentarza wojennego w Żarowie, cz. 3

 

Posiadacie wiedzę na temat interesujących miejsc, budowli, a może znacie jakąś ciekawą historię ?? Podzielcie się z nami swoją wiedzą lub starociami z domowych strychów, głębokich szuflad oraz rodzinnych albumów. Wszelkie informacje, skany fotografii i dokumentów możecie przesyłać bez wychodzenia z domu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Źródła:
Dokumentacja Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Podolsk/Moskwa

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2015 Żarowska Izba Historyczna

Wednesday the 19th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.